Privacyverklaring

Wij zijn bezig met het maken van een privacyverklaring. Wij wachten daartoe even af op wat het Verbond Nederlandse Motorbootsport, de  VNM-KNMC, waarvan wij lid zijn, ontwikkelt.

In afwachting daarvan kunnen wij u alvast meedelen dat de gegevens van onze leden en passanten nimmer aan derden verstrekt worden. dus ook niet aan commerciële partijen. Toegang tot het ledenbestand heeft het bestuur en de webbeheerder. Gegevens van passanten worden tijdelijk bewaard door de havenmeester.

Onze website wordt permanent gemonitord op hackers en andere ongewenste pogingen om toegang te krijgen tot onze site

Heeft u vragen over ons privacybeleid stuur ons dan een mail

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.