Privacy verklaring

Stichting Jachthaven St Joris hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens.

Wij zijn bezig met het maken van een privacyverklaring. Wij wachten daartoe even af op wat het Verbond Nederlandse Motorbootsport, de  VNM-KNMC, waarvan wij lid zijn, ontwikkelt.

In afwachting daarvan kunnen wij u alvast meedelen dat de gegevens van onze leden en passanten nimmer aan derden verstrekt worden. dus ook niet aan commerciële partijen. Toegang tot het ledenbestand heeft het bestuur en de webbeheerder. Gegevens van passanten worden tijdelijk bewaard door de havenmeester.

Heeft u vragen over ons privacybeleid stuur ons dan een mail

Protocol Cameratoezicht

Inleiding

St Joris haven heeft cameratoezicht om de eigendommen van de vereniging en de boten met de ligplaatsen van de boten te beschermen en te bewaken tegen ongewenst gedrag, zoals oa. vernieling en diefstal. Dit protocol geeft o.a. een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze jachthaven.
Het cameratoezicht gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van WSV St Joris
Doelstelling:
Het cameratoezicht ziet erop toe dat elke eigenaar / lid / huurder en bezoeker de regels naleeft die zijn verwoord in ons havenreglement.
Het cameratoezicht zal, naast een preventieve werking, rust en veiligheid creëren op de haven bij leden en passanten. Daarnaast zal het cameratoezicht in geval van incidenten duidelijkheid verschaffen over de toedracht en een juiste afhandeling daarvan.

Inzet

Het camerabewakingssysteem wordt ingezet voor:
➢ Beschermen van eigendommen
➢ Voorkomen van overlast
➢ Voorkomen / minimaliseren van vernieling en vandalisme
➢ Voorkomen / minimaliseren van criminele activiteiten
➢ Ondersteunen van private en strafrechtelijke procedures

Privacy

De camera’s werken 24 uur per dag. De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd en is daarmee een persoonsregistratie in de zin van de wet. De inzet van de camera’s vereist dan ook een integer gebruik en uiterste bescherming van de privacy. Het bestuur en de beheerder zullen zorgvuldig met de beelden omgaan om de privacy te waarborgen.
Bij de ingang van het terrein, en op de brug van het steiger zijn er borden geplaatst dat er camerabewaking is en ook op onze website wordt dat vermeld. Twee bestuursleden kunnen de beelden uitlezen
Bij schade en / of diefstal zal er aangifte bij de politie gedaan worden en zullen de beelden overgedragen worden aan de politie.

Inloggen