Varen in Nederland

  Nieuwsbrief september 2020 van de VNM (= Verbond Nderlandse Motorbootsport)

De nieuwste nieuwsbrief kan je lezen door op onderstaande link te klikken:

http://knmc-vnm.nl/wp-content/uploads/2020/09

Laatste stand van zaken betreffende lozen van vuilwater: verplichting waterzuiveringsinstallatie aan boord te installeren

Onderstaand bericht hebben we overgenomen uit de laatste editie van Vaarwijzer van week 42, 2019:

Lozen toiletwater

Per 1 oktober 2019 is er een nieuwe regeling met betrekking tot het lozen van toiletwater vanaf recreatievaartuigen. De Regeling lozen buiten inrichtingen is aangevuld waardoor het voortaan onder voorwaarden is toegestaan om toiletwater van recreatieschepen te lozen. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt. De nieuwe regels staan nu het zuiveren van toiletwater aan boord van recreatieschepen toe. Toiletwater dat door een zuiveringsvoorziening aan boord is geleid en voldoet aan de gestelde eisen mag daardoor voortaan worden geloosd. Lees hier verder …

Het wachten is nog wel op betaalbare en niet te grote en niet kwetsbare en vervolgens ook goedgekeurde installaties die aan boord van een plezierjacht het afvalwater kunnen zuiveren.

Wie de nieuwe regeling goed leest ziet dat de norm voor water dat geloosd mag worden eigenlijk betekent dat urine nu wel ongezuiverd mag worden geloosd omdat daar geen bacteriën in zitten. Als dat inderdaad zo bedoeld is, dan wordt de handhaving er niet makkelijker op.

Naast het zelf zuiveren wordt in de nieuwe Omgevingswet, naar verwachting in 2021, opgenomen dat het verzegelen van de afsluiters van de lozingspunten van toiletten en vuilwatertanks verplicht wordt. Belangenorganisaties voelen niets voor zo’n verplichte verzegeling en zien veel praktische bezwaren, bijvoorbeeld bij de handhaving.

Een en ander is het gevolg van een motie van D’66 kamerlid De Groot – inderdaad die van de halvering van de veestapel – eerder dit jaar waarin de Tweede Kamer de minister dwingt tot maatregels omdat het bestaande lozingsverbod voor pleziervaartuigen niet voldoende effectief blijkt te zijn. Een motie die niet is ingegeven door de juiste feiten, met als gevolg hoge kosten voor jachteigenaren, complexe nieuwe regels en onwerkbare oplossingen. Dat De Groot zicht daar niet door laat afschrikken weten de boeren inmiddels ook.

Tot zo ver het bericht uit de Vaarwijzer

De Waddenze

De Biesbosch kennen we allemaal en de rest van Nederland: velen zijn in Friesland geweest. Maar wie kent de Wadden? Eén van onze leden is Waddenschilder. Wie het Wad kent weet hoe mooi het daar is. Je omgeving verandert de hele dag en je hoeft er niks voor te doen, behalve voor anker te gaan en droog te vallen (niet met een scherpe kiel!) Het water komt en gaat, evenals de vogels. Kleuren veranderen voortdurend. En ons lid Jaap Havinga heeft dat prachtig in beeld gebracht. Kijk op de volgende pagina http://www.jaaphavinga.nl/

Reacties zijn gesloten.